Amos Kollek

Amos Kollek

Tiểu sử

Amos Kollek (1947- ) is an Israeli film director, writer and actor. Description above from the Wikipedia article Amos Kollek, licensed under CC-BY-SA, full list of contributors on Wikipedia.

Được biết đến: Directing

Sinh nhật:

Nơi Sinh:

Còn được Biết đến Như: