Thomas Astruc

Thomas Astruc

Tiểu sử

Thomas Astruc (born 18 January, 1975) is a French animator, director, writer and storyboard artist. He is best known as creator, writer and co-director for the animated television series "Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir".

Được biết đến: Writing

Sinh nhật: 1975-01-18

Nơi Sinh: Paris, France

Còn được Biết đến Như: