Favorite Comment

Thời Khắc (2002)

Thời Khắc (2002) - Phim Chính Kịch Phim 114 Phút. 此时·此刻, 小说人生, 岁月如歌, 時時刻刻, Godziny, 디 아워스, Timmarna, As Horas. Thời khắc nói về Laura Brown, một bà nội trợ có thai, đang có kế hoạch một bữa tiệc dành cho chồng cô, nhưng cô không thể ngừng đọc cuốn tiểu thuyết 'Bà Dalloway '. Clarissa Vaughn, một người phụ nữ hiện đại sống trong thời điểm hiện nay là một bữa tiệc cho cô bạn của Richard, một tác giả nổi tiếng chết vì AIDS. Hai câu chuyện được đồng thời liên kết với các công việc và cuộc sống của Virginia Woolf, người đang viết cuốn tiểu thuyết đề cập trước. , , , , , , , , , , , , , , , , , , full movie online free, download full movie in hd quality, watch free streaming