Favorite Comment

อะมีนา ราชินีนักรบ (2021)

อะมีนา ราชินีนักรบ (2021) - สงคราม ภาพยนตร์ 120 นาที. 铁血女王阿米娜:征战天下. ในผลงานที่สร้างจากเรื่องจริง ช่วงศตวรรษที่ 16 ในอาณาจักรซัซเซาซึ่งปัจจุบันคือเมืองซาเรียในไนจีเรีย อะมีนาต้องหันไปใช้ทักษะและกลยุทธ์ทางทหารเพื่อปกป้องอาณาจักรของบรรพบุรุษ , , , , , , , , , , , , full movie online free, download full movie in hd quality, watch free streaming