Yara Shahidi

Yara Shahidi

životopis

Yara Shahidi (born February 2000) is an American actress.

Známy pre: Acting

Výročie narodenia: 2000-02-09

Miesto narodenia: Minneapolis, Minnesota, USA

Tiež známy ako: