Favorite Comment

Необратимо (2002)

Необратимо (2002) - Драма Филми 93 минути. Nieodwracalne, Visszafordíthatatlan, Dönüs yok, Μη Αναστρέψιμος, Irreversível, Irreversível, Odpozadi, Nepovratno, Alex, Irreversible - syntiset, Необратимость, Irreversibel, Mi anastrepsimos, IЯЯƎVƎЯSIBLƎ, Необратимо, 돌이킬 수 없는, คราบบาปมิอาจลบ. Необратимо. Защото времето разрушава всичко. Защото някои действия са непоправими. Защото човек е животно. Защото желанието за отмъщение е естествен импулс. Защото по-голяма част от престъпленията остават ненаказани. Защото загубата на любимото същество действа като шок. Защото любовта е извор на живота. Защото времето разкрива всичко. И доброто, и лошото. , , , , , , , , , , , , , , , full movie online free, download full movie in hd quality, watch free streaming